Sjöpolis, kustbevakning och länsstyrelsen gör nu för första gången en gemensamt ansträngning för att skydda fredade fiskeområden.