Genom att montera skrämmor i fjärdarnas mynningar kan man hålla sälen borta från fiskeredskapen.