En internationell expertpanel tillsatt av Naturvårdsverket föreslår kraftiga åtgärder för att minska övergödningen i Västerhavet.