ökade vattentemperaturer och sannolikt minskad salthalt hör till klimatförändringarnas effekter på östersjön. Nu initierar SMHI ett nytt forskningsprojekt.