Regeringen avsätter över en miljard kronor under mandatperioden till att förbättra östersjöns miljö.