Regeringen ska satsa ytterligare 655 miljoner kronor på att förbättra havsmiljön, framförallt övergödningssituationen i östersjön. Samtidigt tar de nordiska miljöministrarna initiativ till att arbeta med hur gemensamma havsområden ska skyddas.