Arktis is fortsätter att smälta snabbt. I augusti noterades den näst största säsongbundna avsmältningen sedan satellitobservationer inleddes för 30 år sedan.