I Himmerfjärden i Stockholms södra skärgård ska 290.000 gösar minska övergödningen.