Greenpeace dumpar stenblock i ett skyddat havsområde för att försvåra bottentrålning och sandutvinning. Fiskare protesterar.