En oljeskiffergruva ska öppnas bara tio kilometer från det världsarvsskyddade Stora Barriärrevet i Australien.Oljeskifferbrytningen kommer att orsaka läckage av gifter till vattnet och luften.