Miljö- och klimatproblemen håller på att ge oss en ny, fattigare, marin fauna och flora.