Naturvårdsverket föreslår att Kosterhavet i norra Bohuslän blir marin nationalpark. Riksdagen tar formellt beslut våren 2009.