Flera vattendrag i Blekinge bidrar till övergödningen av östersjön, genom vattendragen som är kraftigt förorenade av kväve och fosfor.