Allt färre fartyg dumpar olja i östersjön. En förklaring är kustbevakningens skärpta flyg- och satellitövervakning.