Varannan båtägare på Ostkusten fuskar med färgen. Det befarar både båtfolk och forskare. Halterna av TBT i fritidsbåtshamnarnas bottenslam var oroväckande höga, trots att tennbaserade bottenfärger varit förbjudna sedan 1989.