Länsstyrelserna i landet betalar sammanlagt 16,5 miljoner i ersättning till yrkesfiskare för sälar som förstör fiskeredskap och äter upp fångad fisk.