Med fokus på bevarande av hotade arter, forskning och utveckling satsar regeringen cirka 50 miljoner kronor till fiskevårdsprojekt under 2008-2009.