I Stockholms skärgårds nya naturreservat är det inte bara naturen ovan vattenytan som ska skyddas. Nåttarö- Rånö- ålö blir också ett marint reservat.