FN:s mål att senast 2010 hejda förlusterna av biologisk mångfald på jorden, kommer inte att uppnås.