Stora förändringar har skett i djur- och växtriket, och över 90 procent av förändringarna beror på onaturliga klimatomsvängningar, enligt forskare.