Naturvårdsverket har kartlagt giftiga industriområden och Viskan hamnar i topp vad gäller föroreningar.