Karlskrona kommun vill dumpa sediment förorenat med miljögiftet TBT på havsbotten.