ArtDatabankens naturvårdspris 2008 går till Klas Hjelm, Naturskyddsföreningen. Hans arbete har fokuserat på biologisk mångfald i hav och på land.