De varma vintrarna är besvärliga, speciellt för den lilla vikaresälen som finns i Bottniska viken. Dessutom blir alla sälar allt magrare.