Det ska bli lättare att bygga längs stränder på landsbygden där det finns gott om orörda stränder och ett lågt exploateringstryck. Däremot stärks strandskyddet vid redan bebyggda stränder där exploateringstrycket är stort, föreslår miljödepartementet i en promemoria.