Kemikalieinspektionen vill att kommunerna skärper kontrollen av giftiga och förbjudna båtbottenfärger.