Nåttarö, som kommer att bli länets andra marina naturreservat, och Stora Nassa naturreservat i Stockholms skärgård har mycket intressanta och höga marina naturvärden.