En ny båtbottenfärg helt utan gift lanseras på båtmässan i Göteborg. Bottenfärger på båtar är ett stort miljöproblem. Därför ska alla större båthamnar i Göteborg utrustas med rening för spolvattnet som uppstår varje höst när bottenfärgerna spolas av.