även hållbara aktivititer, såsom kustnära småskaligt fiske och algodling, påverkar de ytterst viktiga ekosystemen som tropiska sjögräsängar utgör. Människan kan till och med få systemen att gå i baklås, vilket ställer högre krav på global kustzonsförvaltning.