Temperaturhöjningen har redan gjort att flera nya fiskar, som havsabborre och mullus, finns i havet. Havsbotten i stora områden riskerar att dö.