En av förgrundsgestalterna inom internationell klimatforskning, professor emeritus Bert Bolin, har avlidit. Han var bland annat grundare av FN:s klimatpanel.