Regeringen anslår medel till miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket. Mindre övergödning, klimatarbete, miljöanalys och handlingsprogram för bekämpningsmedel.