Den amerikanska kammaneten sprider sig snabbt utefter den svenska kusten. Inte minst i östersjön kan de bli en stor fara för ekosystemet.