Klimatförändringar med ökad vattentemperatur och miljöföroreningar som t.ex. koppar och bensin har skadliga effekter på jättemusslor.