En miljökatastrof hotar sedan minst fyra fartyg sjunkit i Svarta havet.