EU kräver att Sverige ordnar kväverening längs Bottniska vikens kust. Sverige hävdar att det är en både meningslös och kostsam åtgärd.