Projektet ska ge bättre förståelse för vilka processer som är viktiga för transport av t.ex. bly och dioxiner i mark och vatten.