Konflikten mellan sälar och fiskare har minskat sen en ny typ av sälsäker fiskfälla har börjat användas längs ostkusten. Det visar den utvärdering av fiskredskapet som gjorts av Fiskeriverket.