Regeringen utreder möjligheten att tvinga fartyg att byta sitt barlastvatten i en särskild zon utanför Göteborg. Målet är att hindra främmande arter från att nå våra vatten