Det blir nu tillåtet för yrkesfiskare och fastighetsägare att jaga skarv längs upplandskusten.