Sannolikt är den nya arten på väg att etablera sig vid Bohuskusten. Detta oroar forskarna eftersom ostronen kan slå ut svenska arter i faunan vid kusten.