Brunnsviken i norra Stockholm är en välkänd och omskriven plats. Här anlade Gustav III den vackra Hagaparken redan på 1700-talet, och hela området ingår numera i Nationalstadsparken. Här finns mycket höga rekreations- och naturvärden, men det är också en vik som blivit hårt belastad genom historien. Trots flera åtgärder som kraftigt förbättrat läget, så kvarstår stora problem. Nu är det dags att åtgärda dem.