Södertälje hamn ökar i attraktivitet när oljehamnarna i Stockholm ska stängas. Samtidigt projekteras en ny farled mellan Landsort och Södertälje. Ökad kapacitet och högre säkerhet är argument bakom förslaget, som är en komplex satsning med många hänsynstaganden. Juridisk prövning kommer att ske i två steg: dels av regeringen och dels av Mark- och miljödomstolen.