Resultaten från förbundets omfattande provtagningar längs Svealandskusten visas i denna tabell. Stationerna är sorterade från norr till söder efter de typområden som visas i kartan på sidan 6. Stationerna framgår av kartan på sidan 36. Resultaten visas för varje provtagning, samt som medelvärde för den senaste sexårsperioden. Färgerna visar statusklassning enligt vattendirektivets bedömningsgrunder.