Färdplanen visar havsplaneringens mål och hur samhället ska samarbeta i planeringen.