I denna rapport kartlägger Naturskyddsföreningen bottentrålningens omfattning och konsekvenser i svenska havsområden. Resultatet visar att bottentrålning är den mest använda fiskemetoden i svenska vatten, och de vanliga matfiskar och skaldjur som fiskas med denna metod listas. Bottentrålning är också den huvudsakliga anledningen till att många långlivade och ovanliga arter minskat och försvunnit från svenska havsbottnar. i rapporten sammanställs utbredningen och konsekvenserna av svensk bottentrålning. Här finns också råd till beslutsfattare om hur denna förödande fiskemetod kan minska i svenska vatten.