I detta avsnitt gör vi djupdykningar i två intressanta vattenområden. Fjärdarna närmast Nyköping och vid Östhammar tillhör de mest påverkade vattnen längs Svealandskusten. Den ekologiska statusen är regelmässigt otillfredsställande eller dålig, och näringshalterna är mycket höga. Kustområdena har flera likheter, men skiljer sig också på några viktiga punkter; avrinningsområdet, och därmed sötvattentillrinningen, är mycket större för Nyköpingsfjärdarna, vilket gör att vattenomsättningen ser helt olika ut för de båda områdena. Här presenteras några viktiga åtgärder som genomförts för att förbättra miljötillstånd och vattenkvalitet.