Höga nivåer av klorofyll, kväve och fosfor karakteriserade en stor del av skärgården i juli 2014 i samband med algblomningar. Statusbedömningen, som görs för en period på 6 år, påverkas dock inte så mycket av ett enstaka avvikande år och ser i stort sett ut som tidigare. Även i årets rapport presenteras kartor som visar de faktiska koncentrationer som använts för statusbedömning.