Huvudsyftet med rapporten är att bedöma om Europas hav kan betraktas som friska, rena och ostörda och produktiva. Detta är tre centrala aspekter av EU: s marina strategi, som handlar om tillsåndet i de marina ekosystemen och mänskliga drivkrafter som ligger bakom ekosystemförändringar. Rapporten visar att, trots en del förbättringar, är vårt användande av haven fortfarande inte hållbart. Detta hotar både havens produktivitet och vårt eget välbefinnande.