Projekt Levande skärgårdsnatur startade redan 1985 och har genom årliga inventeringar och kontinuerlig bevakning gett mycket värdefull information om hur det står till med några av Östersjöns allra viktigaste djur- och fågelarter. Resultaten från 2014 är en blandning av glädjeämnen och orosmoln. Ett rekordår för alkfåglarna och dessutom hittades två 40-åringar sillgrisslor på Svenska Högarna. Sälarna fortsätter att öka i antal även om de ligger långt under de nivåer som ansågs naturliga i början av 1900-talet. Skarvens utbredning har sedan flera år planat ut och handlar nu om omgrupperingar och förflyttningar utan ökningar i reella antal. Havsörnarna ökar stadigt i antal och läget i Stockholms skärgård får anses som gott. För berguven är däremot läget mer oroande även om antalet håller sig ungefär samma nivå som året tidigare.